Gebruik Klasseboot

Gebruik of huur van de klasseboot
We onderscheiden verschillende vormen van verhuur of gebruik van de klasseboot

 1. Verhuur aan potentiele J22 wedstrijdzeilers.
  Voor deelname aan klasse-evenementen, matchracen en winterwedstrijden (dus niet ONK, EK en WK) Huurprijs: Euro 100 per dag en Euro 150 voor een weekend, exclusief het inschrijfgeld voor de desbetreffende wedstrijd. Bij aankoop van een J22 krijg je eenmaal de huur terug.
 2. Verhuur aan J22 leden.
  Voor deelname aan klasse evenementen, matchracen en winterwedstrijden (dus niet ONK, EK en WK) Huurprijs: Euro 100 per dag en Euro 150 voor een weekend, met uitzondering van het inschrijfgeld voor de desbetreffende wedstrijd.
 3. Verhuur aan derden buiten de wedstrijden om.
  Huurprijs: EUR 150,00 per dag of 200,00 per weekend, exclusief eventueel inschrijfgeld voor een wedstrijd.
 4. Verhuur tijdens kampioenschappen.
  Huurprijs: ONK EUR 300,00 per evenement. EK EUR 750,00 per evenement. WK EUR 2000,00 per evenement. Bedragen zijn exclusief inschrijfgeld voor het desbetreffende evenement.
 5. Verhuur aan het Watersportverbond.
  Huurprijs per evenement te bepalen door de J22 klasse. Informatie via klasseboot@j22.nl
 6. Verhuur aan dealer / importeur.
  Huurprijs in overleg met de J-22 klasseorganisatie.

Overige voorwaarden

 1. Voor gebruik van de klasseboot is altijd een borg verschuldigd. Deze bedraagt EUR 250,00 per keer. De borg dient samen met het huur bedrag (zie punt 4) minimaal een week voor afgaand aan de huur overgemaakt te zijn op 47.12.44.821 ABN AMRO te Amsterdam o.v.v. borg klasseboot
 2. Stallingsplaats van de klasseboot is bij WV Braassemermeer. Vervoer naar wedstrijden elders evenals eventuele kraan- en stallingskosten zijn voor rekening en risico van de huurder.
 3. Verhuurprijzen zijn exclusief het (eventueel) zeilklaar of trailerklaar maken van de boot. In overleg met de klasseboot beheerder (klasseboot@J22.nl) kan dit op de Braassemermeer tegen kostprijs worden verzorgd. Zeilklaar maken: EUR 40,00 (in en uit het water halen van de boot op de Braassem). Trailerklaar maken: EUR 40,00 (klaar voor vervoer).
 4. Als de reservering van de klasseboot binnen een week ongedaan wordt gemaakt wordt de helft van het huurbedrag ingevorderd.
 5. Er wordt zeer streng gecontroleerd dat de klasseboot weer in originele staat wordt terug gezet op de plek waar dit met de klasseboot beheerder is afgesproken. Het missen van onderdelen of niet goed droog– of schoonmaken van de boot kan leiden tot een inhouding van de borg.
 6. De borg wordt pas retour gestort na controle van de klasseboot beheerder en het doel is dit zo snel mogelijk na verhuur plaats te laten vinden maar er kan enige tijd tussen zitten.

Informatie over gebruik van de klasseboot
De aanvraag van gebruik of huur van de klasseboot geschied door middel van contact met de Nederlandse J-22 klasseorganisatie: klasseboot@j22.nl.