ALV

De eerstvolgende ALV vindt plaats tijdens het eerste klasse-evenement van 2020. Leden van de klasse kunnen notulen van eerdere ALV’s opvragen bij het bestuur: bestuur@j22.nl.