ALV Notulen

Op 12 maart 2016 vond de ALV plaats. Indien u de notulen in wilt zien zijn deze op te vragen bij het bestuur via het volgende e-mail adres: bestuur@j22.nl